Rotary Saltsjöbaden
Marika Lindblom, Vår Gård i Saltsjöbaden, historik och vägen till dagens verksamhet.

Marika har arbetat på Vår Gård i 8 år och tidigare varit verksam inom fastighetsbranschen.

Vår Gård har anor från slutet av 1800 talet då bröderna Ernest och Algot Thiel köpte två grannfastigheter på Sjöudden Villa Bikupan och Ackevillan. De kallade  området  Vårgård.  KF köpte husen 1924 och ändrade då till Vår Gård.
1929 köptes grannfastigheten Skärtofta som ägdes av Alfa Lavals vd John Bernström. Ackevillan revs 1972 och ett radhusområde med 27 personalbostäder uppfördes.

En sägen som säger hur Saltsjöbaden uppstod är att Knut A Wallenberg och Ernest Thiel var på badorten Trouville i Frankrike och blev så förtjusta att de ville skapa något liknande i Stockholmstrakten. De var dock inte helt överens så de bestämde att den som kunde hoppa längst från bryggan vid deras badhus fick bestämma. Det var Ernest som vann och det var han som bestämde att man skulle skapa något liknande Trouville. De valde mellan Tyresö eller Saltsjöbaden så man valde att mäta antalet soltimmar och då vann Solsidan!

KF bedrev utbildning för sin personal fram till 70 talet. Det var olika utbildningar o utbildningslängd. Utbildningen kunde vara upp till 2 år och då kunde man få ha sin familj med sig.

Marika tar oss med på en rundvandring i de olika delarna av Vår Gård. Det finns mycket fin konst på Vår Gård. Denna har ofta ingått vid de olika köpen av husen. En av de största privata samlingarna av Axel Törneman finns här. Det finns också en liten Chagall som varit stulen men polisen fann den utlagd på internet. Det finns 4 tavlor som Isac Grunewald ritade för Södra teatern. De var utställda på Liljevalls 1990 och är motiv från Alessio med Sigrid Hjerten på stranden och man valde att hänga dessa ihop även på Vår Gård.

Vi vandrar vidare till Villa Skärtofta där det också fin konst o inredning och sedan ut via entrén.
Där finns en staty som föreställer Sjöodjuret skapat av Lisa Larsson. En sägen säger att det fanns ett sjöodjur i Baggen. Det finns också en förlaga till Obelisken och en grupp som kallas Familjen- mot framtiden. Den stod först vid entrén men flyttades sedan bort till hotellbyggnaderna för att den ansågs vara för stalinistisk.

Lars tackar Marika för intressant föredrag.