Rotary Saltsjöbaden
Maria och Stefan Amén, Familjeläkarna, Corona och vaccinationerna.

Nu hälsar Lars Stefan och Maria välkomna som kommer att berätta om Familjeläkarna och svara på frågor.
Familjeläkarna startade för 14 år sedan 1 jan 2008. Ide´n till Familjeläkarna kom de på när de vikarierade långt uppe i Norrland sommaren 2007. Den ordinarie personalen tog semester och lämnade dem att göra allt. De ville utveckla en vårdcentral( VC) där patienterna kunde få mer vård i närområdet utan att behöva bli remitterade så ofta till andra specialister. De började i det lilla huset vid Vår Gård men det blev snart för litet så de köpte huset vid kommunalhuset. Här skulle hela familjen få vård. Från blivande mammor till äldrevård. Idag har de medicinskt ansvar för ca 200 äldreboende och har 12 VC i Stockholm, Vaxholm och Uppsala. Från 2016-2017 har man även avancerad hemsjukvård. Stefan brinner för äldrevården och Maria som är barnläkare för barnen. Fördelen att vara så stora är att man kan driva olika projekt. De har lyckats rekrytera duktiga läkare och sjuksköterskor. Deras avancerade hemsjukvårdsteam har hittills gjort ca 1000 besök under covidpandemin. De tycker att det är inte lätt att vara en VC inom regionen då det efterfrågas olika uppföljningar olika år. De anser att det vore önskvärt med mer medicinska mål för att få en bättre utveckling.

Ann Westergren Ekstedt ställer frågan hur de klarar ledarskapet när ni blivit så stora?
Många duktiga har sökt sig till Familjeläkarna. Marias och Stefans starka passion har smittat av sig till medarbetarna. De vill ge den vård som de skulle ge till sin egen familj. De utvecklar också samarbete med de andra VC vilket är positivt.

Eva Öhbom-Ekdahl frågar
1.Hur många listade / läkare?  Rekommenderas 2000-2500/ specialist och Familjeläkarna har ca 10 000 listade patienter och det blir 2500/specialist. De har också lyckats få duktiga ST läkare. De anser att det är viktigt med kontinuiteten så att man kan få samma läkare hela tiden. Blev besvärligt när Tippens VC lades ner och de övertog patienterna. Meningen är att man ska kunna lista sig på en speciell läkare och då ibland ha fysiska besök, ibland digitalt eller via telefon. Detta är enklare om läkaren känner patienten.

Utvecklingen på de särskilda boenden under pandemin?
Stefan anser att Sverige har en av världens bästa äldrevård kanske förutom Norge, Danmark o Finland. Han startade ett projekt 2014 med att halvera fallfrakturerna vilket också gav resultat. Han tycker att kritiken var lite överdriven mot personalen på äldreboende. Att det blev den effekt var bl a att det fattades skyddsutrustning och att munskydd är viktigt. Det var inte så att personalen struntade i hygienrutinerna. Den stora smittspridningen i samhället samt att det smittar innan symtomen bryter ut. Äldre har en stor smittsamhet.

Parkeringen ett problem svårt att få plats då den ska serva även kommunalhuset och förskolan.
Det är kommunen som har hand om detta och det har påtalats av Familjeläkarna. Eva lovar att hjälpa till!

Ann Ahlberg frågar angående kontinuiteten som hon tycker är svår att få nu. Stor omsättning av personal.
Stefan säger att kontinuitet är en kvalitetsfaktor. De hade ett tänkt utvecklingsprojekt covid kom med att man skulle jobba i team och varje patient skulle tillhöra ett team.

Annika Levén. Hur planerar ni för dos 2?
Det blir Drive in för 65-79 med Astra i slutet av maj och början av juni.
Det fanns mycket Astra i påskas som Familjeläkarna lyckades boka och kunde vaccinera fort ända ner till 65 +.

Sten Brattberg. Läkarbesök digitalt? Hur ser framtiden ut?
Familjeläkarna började redan 2015 med digitala besök men de fysiska är överlägset den bästa kontakten. Det kommer också att bli möjlighet till chattmeddelande till VC och få svar den vägen. Om det behövs kan det sedan bokas ett möte. Smidigare än att gå via telefon.

Anders Löfgren. Skyddseffekten efter dos 1?
Det är stor smittsamhet i samhället nu så man bör använda sig av försiktighetsprincipen. Astra skyddar 60-70%. Tycker inte att man ska träffa barnbarn tex!!!
Detta var ju inte riktigt det vi ville höra….

Lars tackar Maria och Stefan för ett bra föredrag.