Erik introducerade Sidney på ett engagerat och personligt sätt. Sidney kommer ursprungligen från Brasilien och har varit i Sverige i ett år. Hans svenska är utvecklad eftersom han levt med en svensk man. Han har en mastersexamen i marknadsföring och har läst journalistik. Han jobbar bl a med media, ljus och bild. Han jobbar också ideellt inom Röda Korset.
Sidney rubrik på föredraget var ”En ny idé”. Han berättade att han föddes och växte upp i Favelan Vila Albertina i Sao Paulo, Brasilien, en stad med 21 miljoner invånare. Han lyckades med idén att öppna skolbiblioteket, ingick i en dansklass, deltog i ett kulturutbyte med Sydkorea där 60 olika nationaliteter deltog. Pga hans flit och goda studieresultat fick han ett stipendium för att studera journalistik. Men han insåg att han behövde studera mera och läste marknadsföring. När han fått idéer har han omsatt dessa i olika företag, som Stage Fright AB som tillhandahåller svenskakurser. Han har också startat Kompisbyrån, www.kompisbyrån.se. Hans senaste idé är att skapa ett forum för föreningssamverkan i Nacka. Här finns 392 föreningar. Behovet av samordning visas bl a av att Språkcafét, Svenska för baby och en ytterligare aktivitet förlades till samma dag och tid. Alla tre syftar till språkträning i svenska. Vad som behövs för att starta projektet är en projektledare, en förening och en mötesplats. ”Tillsammans kan vi utveckla ett bättre samhälle” var hans slutord.

Kontaktuppgifter: sidneypsilva@live.com.