Eva presenterade Krisoffer och han är född i Turinge och tidigt varit engagerad inom samhälle och kommunikation samt talskrivare för Fredrik Reinfeldt.
Kristoffer är idag trafiklandstingråd inom Stockholms läns landsting.
Kristoffer informerar oss om att kollektivtrafiken i Stockholm är väl utbyggd och nyttjas av väldigt många. 838 000 utnyttjar denna varje dag.
 >1/2 av all kollektivtrafik i Sverige sker i Stockholm. 83-84% av all trafik ut o in genom tullarna är kollektivtrafik.

Det finns dock en del hakar; snabbt växande befolkning, infrastrukturen är gammal och sliten. Flaskhalsarna blir allt större och gör oss påminda när det måste göras flera olika åtgärder samtidigt som just nu. Det renoveras mycket och det är oftast inte slumpmässigt. Kristoffer poängterar att han är INTE ansvarig för parkering i Stockholm, Östra länken samt Slussen.

Strategi;

  1. Ordning och reda i ekonomin långsiktigt
  2. Ta hand om det vi har och rusta upp
  3. Kraftsamla för att bygga nytt, tex 47 nya spårstationer närmsta tiden. Behöver ändra teknik, digitalisering samt automatisering. Tex självkörande små bussar för att komplettera den reguljära trafiken.
  4. Ny och aktiv roll i samhällsbygget. Jobba närmare kommunerna och polisen. Tex i trygghetsarbetet.

Nacka!
Nacka har en central position med mycket inflyttning. Byggs mycket och tunnelbanan kommer 2025-26 för att lättare ta oss alla in till stan.
Upprustning av Saltsjöbanan sker nu. Nya spår, signalsystem och bullerdämpande plank i ett 50 årigt perspektiv. Vill att den ska vara en del i navet så det är viktigt att den finns i framtiden. Trafiken ska skalas upp från 20 minuter till 12 minuter. Dessutom rustas stationerna upp. Igelboda stationshus är fuktskadat och måste rivas. Kommunen äger marken men SL huset.
Danvikstullsbron rustas upp parallellt med Slussen. Totalrenovering som ska vara klar när Saltsjöbanan är klar att rulla till Slussen.

Ibland måste det bli sämre innan det blir bättre!!!

Det ställdes en hel del frågor, tex;
Kameror på tåget för att förhindra rån?
Lagstiftningen sätter stopp för detta ännu så länge men det ligger en lagrådsremiss för att ändra på detta. Det är viktigare att ha kameror på stationerna enl Krisoffer för dessa är rörliga bilder medan på täget är det endast bilder.
Nya vagnar, de nuvarande är alldeles för gamla?
Vet inte detta just nu det är beroende på tunnelbanan. Kan inte upphandla nya fordon innan infrastrukturen är klar. Troligtvis sker detta dock under nästa mandatperiod. Befintliga vagnar rustas till dess.

Eva tackade Kristoffer för ett trevligt föredrag.

Vid pennan
Anki Larsson