Lars Viper, tankar om framtiden

Efter avslutad frukost introducerades dagens föredragshållare Lars Viper av presidenten. Lars installerades av biskop Andreas Holmberg den 16 februari som kyrkoherde i Saltsjöbadens församling.

Dagens föredrag hade titeln Tankar om framtiden.
Lars har varit kyrkoherde i Nyköping i 14 år. Han är medlem i Rotary Nyköping.

Den här tiden har varit en märklig process.
I höst är det kyrkoval.
Lars blev präst i 25-årsåldern. Han gjorde sin praktik för biskop Krister Stendahl.

Han är gift och har tre söner och en hund.
Lars pratade om kyrkoherdens olika roller; kyrkohistoriker, administrativ ledare, budgetansvarig, andlig ledare, personal-ledare och ansvarig för personalens välmående.

Han uppskattar att få tid till att både vara chef och präst. Och han gläds åt alla aktiviteter som finns i församlingen.
70% av befolkningen i Saltsjöbaden är medlemmar i Svenska kyrkan. Och ca 70% av våra ungdomar konfirmeras.

Lars förebild är Sven Karlsson som var hans konfirmationspräst i S:t Jacobs kyrka. Lars sjöng i kyrkans gosskör.
Hans fritidsintressen är historia och huset i Roslagen.

Vi tackade vår kyrkoherde Lars för ett mycket intressant och underhållande frukostföredrag. President Lars överlämnade som tack ett diplom och berättade att genom detta föredrag lämnar klubben ett bidrag till Rotary Foundation för vaccin mot polio till tjugo barn.

Saltsjöbaden 9/10 2020

Elvy Hökby