Titeln är Miljöprogram  för hoppfulla med framtidstro.

Miljöpolitiken tog vänstern hand om redan 1968 så därför valde nuvarande Moderaterna att ta avstånd. Nu är det dock annorlunda.
Grunden är biologisk mångfald i robusta ekosystem. Hur ska vi kunna leva och lämna över ett levande landskap till våra barn och barnbarn?
Sverige har med stor framgång lyckats med sopsortering.
Vi kan med separata avlopp ta hand om de näringsämnen som finns där som kan bilda biogas, biogödsel och rena från mediciner. Utsläppen blir 0 och övergödningen kan utebli.
1/3 av utsläppen kommer från toa o bdt avlopp.

Återställa och skydda fiskebestånden.
Låt fiskebestånden växa till sin ursprungliga nivå. Tex i Lofoten har man gett de kustnära fiskarna kvoterna och fiskenivån har återfåtts.
Hållbart fiske ger större fiskbestånd.

Sverige är täckt av skogsplanteringar.
Detta är ingen biologisk mångfald- sluta plantera skog utan satsa på naturlig föryngring. Dessa skogar står mycket bättre emot stormar. Tvinga inte skogsägarna att plantera.
Öppna landskap- ängsmarken bör komma tillbaka. Ät kött från betande kor så växer ängsmarken.

Barn familjer vill bo på marken i villaområden men i storstäderna blir det oftast i höghusområden nära stationerna. Vad är då bäst för barnen enl barnkonventionen? Jo att bo på marken. Villaområdena är lika viktiga som det öppna landskapen och ängarna.
Energiförsörjningen- miljösamhället kräver 60% mer el. Nästan ½ kommer från vatten, 42% från kärnkraft och resten från vind och konventionell värmekraft.
Kan vi ersätta kärnkraften med vind???

Regeringen har ett 132 punkt program för att minska förbrukningen..
Sverige var fossilfritt redan på 80 talet tack vare kärnkraftsutbyggnaden på 70-80 talet.

50 nya kärnkraftverk byggs i världen, inga i Sverige.
Nu är det upp till statsmakterna att agera.

Vi väljer våra politiker!
Vi ska vara glada över att trots allt har naturen en fantastisk kraft att återställa.
Greta Tunberg gör en stor insats för att få alla att förstå att det måste göras något!
Många frågor kom sedan upp och det blev en intressant diskussion.
Lars tackar Ulrik för föredraget med ett diplom att 20 barn har poliovaccinerats.