Sten Tolgfors Politisk-analys-i-en-turbulent-tid

Sten Tolgfors har bl a varit handels och försvarsminister men är idag konsult och delägare i affärskonsultfirman Rud Pedersen
Sten pratar om att tidsandan sentimentet har ändrat sig. Tidigare var vi mer traditionella och nationella men efter SD intåg hände något.
Konfidenstal- tråkiga för Sverige. Det säger hur det kommer att utvecklas i framtiden.
SD sämst- rödgröna mest optimistiska.
Globalt snitt    63
Frankrike         88
Sverige             78
USA                65
Kina                10
Diktaturerna tycker dom är på rätt väg.
Ett nytt politiskt system
Tidigare höger vänster balans.  Valen avgjordes i mitten.
Det har skett en fundamental förändring då SD är störst i många delar av landet.
Två av SD konflikter är i värderingar och kultur.
Konflikter med SD ger polarisering.
Populismens effekt använder sig SD av och är en strategisk aktör.
De etablerade partierna blir kortsiktiga och stressade. Det politiska spelet tar över på bekostnad av innehåll.
Kris och mörkt tonläge är skadligt. Partierna måste kunna hantera två helt olika konflikter samtidigt..
Vi måste ta populismen på allvar och granska politikerna i sak
Det är viktigt att man får med sig människorna i samhället för att det ska bli genomfört och bra. Det räcker inte med att det pumpas in pengar om det inte är förankrat i samhället.
De etablerade partierna gör inte sitt jobb idag utan är stressade. Populismen växer.

Detta var ett kort sammandrag av många bilder med mycket text.

Eva tackar alla för visat intresse!
Vid pennan
Anki Larsson