Rotary Saltsjöbaden
Dagens föredragshållare var distriktets guvernör Claes Nilsson

som inledde med att lämna över ett diplom till Lars för klubbens lyckosamma medlemsrekrytering föregående verksamhetsår. Ett standar från världspresidenten överlämnades också.

Claes är sedan 1992 medlem i Stockholm Söder. Claes berättade att guvernörskedjan består av silverplaketter en för varje klubb i distriktet, det finns 47 klubbnamn på kedjan och av dessa finns det 35 stycken kvar. Det finns också en plakett med namnen på de 9 ryska klubbar som distriktet en gång i tiden startade upp.

Nuvarande världspresident heter Holger Knaack och är från Tyskland, hans motto är ”Rotary öppnar möjligheter”

Claes ställer sig två frågor:
Vad är Rotary? Är ett globalt kompetens nätverk för människor med ett socialt engagemang.
Vad gör Rotary? Öppnar möjligheter för enskilda personer bla genom projektaktiviteter
Rimligare att vi idag mer pratar om kompetensnätverk än yrkesnätverk.

Claes fokus för sitt guvernörsår är att vi ska bryta trenden med minskade antal medlemmar och minskade antal klubbar genom att förankra oss i samhället. Det är viktigt att varsamt utveckla de klubbar vi har . En idé är att skapa satelitklubb med kanske 8-10 deltagare som inte har den formella administrationen som en ordinarie klubb har utan bara en ordförande, man hör till en moderklubb men träffas i andra former och kanske runt ett projket.
5 kommuner i distriktet har inga klubbar alls

Internationella poliodagen 24 oktober, vi får inte slappna av i vår ansträngning i att utrota polio. Pakistan är det enda återstående landet där polio fortfarande förekommer.

Vid pennan: Annica Levén