Saltsjöbadens Rotaryklubb historia

1968 tog Bengt Nordlander, C-G Herthelius och Bengt Öijesten initiativ till att starta en rotaryklubb i Saltsjöbaden. Med Nacka Rotaryklubb som charterklubb hölls den 5 mars 1969 organisationsmöte på Grand Hotel där Sture Olausson valdes till president. Den 23 maj samma år höll charterfest med ceremoni i Erstaviks kapell och därefter festmiddag på Grand Hotel Saltsjöbaden.

Klubben hade 21 medlemmar med ambitionen att tillsvidare ha högst 25 medlemmar. Klubbstandaret designades av arkitekt Evald Claesson tillika medlem i klubben.

1980 hade medlemsantalet stigit till 41 stycken. En viktig aktivitet åren därikring var medlemmarnas (och deras hustrurs) yrkesinformation till gymnasiets avgångsklasser.

Under verksamhetsåret 89-90 valdes de första kvinnorna in i klubben. Saltsjöbadens Rotaryklubb var först i distriktet med att öppna upp för kvinnliga medlemmar. Sammanträdena hölls måndag kvällar i Församlingshemmet vid kyrkan efter gemensam middag, tillagad och serverad av Barbro Heijne.

1998 hade vi uppnått ca 20 % kvinnliga medlemmar..

En mängd projekt har genomförts under åren men några är väl värda att nämnas:
Projekt Livslust som initierades  1998 via stiftelsen Livslust med drottning Silvia som beskyddarinna. Insamlingen  till föräldralösa barn i Lettland genom loppmarknad och auktion, lotterier och insamlingar blev mycket framgångsrik med 50 000 kronor till stiftelsen men också en mängd kläder, kramdjur, cyklar etc som rotarianer från Saltsjöbaden överlämnade direkt till barnen i Lettland.
1993 skänkte Saltsjöbadens Rotaryklubb en mini 12 till det som sedermera blev stiftelsen Skota Hem och som klubben fortfarande stöttar med medel från den årligt återkommande Sjöloppisen samt frukostmötenas vinlotteri.

2008 gick klubben över från att ha middagsmöten till att istället mötas över frukost för att möjliggöra för yrkesarbetande att lättare delta i möten.

Klubbens medlemsantal har numera stabiliseras till drygt 40 personer och ca 30% är kvinnor.