John F. Kennedy var medlem! Orville Wright, Neil Armstrong och Jean Sibelius också.

Internationellt är Rotary en organisation med 1,2 miljoner medlemmar i 200 länder. Som Rotary-medlem har du alltid en kontaktpunkt i dessa länder och är välkommen att delta i deras möten. Du blir garanterat väl mottagen och kan söka värdefull hjälp från dessa dina lokala kontakter.

Rotary International engagerar sig i globala humanitära projekt. Ett av de största är en miljardsatsning för att utrota polio, ’PolioPlus’, som vi gör tillsammans med Bill & Melinda Gates Foundation.
Vi är nu väldigt nära att utrota denna invalidiserande sjukdom.
Från att tidigare ha varit flera hundra tusen drabbade per år var
det förra året färre än 20 (!) nya fall i hela världen.

Rotary har också t.ex. ett mycket omfattande program för ungdomsutbyte över hela världen.

Rotary international hemsida: https://www.rotary.org/en