Presidentskiftet i Rotary Saltsjöbaden.
Av kända skäl blev det annorlunda i år. En skara på sju samlades nere vid bryggan vid Neglinge Center i strålande försommarväder. Med bubbel i glasen hälsade vi sommaren och varandra välkomna.

Vi hade glädjen att välja in två nya medlemmar
Lars Berglund och Ann Westergren Ekstedt.
Ann kunde tyvärr inte delta för kvällen.

Vår insamling till förmån för Skota Hem
inbringade 45000kr
som vi här överlämnade till Emma Hallén.

Eva Öhbom Ekdahl avgår  och Lars Tornérhielm tar vid.

Till alla medlemmar vill jag rikta ett uppriktigt varmt TACK för det gångna verksamhetsåret. Det är ni som gör klubben till vad den är. TACK också till styrelsen som jobbat och tagit ansvar och som varit ett ovärderligt bollplank och stöd. Det har varit ett sant nöje att vara president för Rotary Saltsjöbaden. Jag fick ert förtroende och lovade att gör mitt allra bästa. Vi har jobbat tillsammans och det har känts väldigt positivt. Det ska vi vara stolta över. Jag hoppas den andan och ert Rotaryengagemang ska fortsätta också kommande verksamhetsår.
Till sist överlämnade jag presidentkedjan och ordförandeklubban till Lars Torne’rhielm.
Vi önskar Dig Lycka till som president för vår klubb. Jag ska göra mitt bästa för att bidra till ett nytt bra Rotaryår. Jag ser fram emot att vi alla kan ses fysiskt på Rotarymöte i höst.
Nu vill jag önska er alla en Trevlig Sommar! Var rädda om er och ta hand om varandra.
Er past president
Eva Öhbom Ekdahl

Jag känner mig hedrat att ha blivit valt till president i vår fina Rotaryklubb. Jag känner trygghet i, att samma styrelse sitter kvar. Det blir nog ett väldigt annorlunda år på grund av Cornapandemin. Jag kommer att fortsätta i samma anda som mina föregångare.
Jag lovar också att göra mitt bästa för att bibehålla och utveckla vår klubb med stöd av styrelsen. Det innebär att vi kommer att fortsätta med våra möten. Inledningsvis blir det troligen webbmöten. Förhoppningen är att starta fysiska möten i större lokaler under hösten. Vi kommer att fortsätta med vårt stöd till Stiftelsen Skota Hem, vårt deltagande i mentorprogrammet för nyanlända, vårt ungdomsutbyte och vår julklapp till äldreboendet Sjötäppan. Vi planerar att vara aktiva i Östersjöprojektet som blir vår nya satsning detta år.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Eva för det utmärkta sätt hon lett vår klubb.
Lars Tornérhielm
President
Saltsjöbadens Rotaryklubb