PRESIDENT: Lars Tornérhielm

Rotary Saltsjöbaden firade 50-årsjubileum år 2019 och är inne på sitt femtioförsta verksamhetsår. Klubben består av drygt 40 medlemmar, varav en tredjedel är kvinnor. Presidentskapet växlar varje år. Vi träffas varannan fredagsmorgon kl 07.00-08.30 på Café Sweet and Pure på Tippen, Saltsjöbaden Centrum. Vi äter frukost, samtalar, utbyter erfarenheter och lyssnar på intressanta och aktuella föredrag.

Rotary är ett internationellt yrkesnätverk för människor med ett socialt engagemang. Mottot är: ”Service Above Self”. Rotary finns i de flesta av världens länder med ca 34000 klubbar och ca 1,2 miljoner medlemmar. En Rotarymedlem kan också besöka andra klubbar i Sverige liksom i övriga världen. Man är alltid välkommen och det är berikande på många sätt.

Rotary Internationals president 1919-1920 är Mark Maloney. Hans motto är ”Rotary Connects the World”.  Rotarys fokusområden är: Förebyggande och behandling av sjukdomar, Fred och förebyggande av konflikter, Vatten och sanitet, Grundläggande utbildning, Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling. Arbetet bedrivs dels som internationella projekt, dels som lokala projekt i klubbarnas närområden. Förutsättningarna skiljer sig förstås åt i världens alla länder. Rotary Saltsjöbaden stödjer projektet ”Polio Plus” som omfattar vaccination av barn med målet att utrota polio i världen.

Rotary Saltsjöbaden bedriver ett antal lokala projekt. Det främsta är att stödja ”Skota Hem”, stiftelsen som bedriver segling för människor med olika funktionsnedsättningar. Vi arrangerar en ”Sjöloppis” i maj där vi säljer marina och andra saker för att samla in pengar. Våra medlemmar deltar engagerat i detta projekt. Vi deltar också i ett mentorsprogram tillsammans med Nacka kommun för att hjälpa nyanlända att integreras i det svenska arbetslivet. Klubben deltar i Rotarys Ungdomsutbyte genom att vara värdklubb för en ungdom från ett annat land som studerar ett gymnasieår i Sverige. Samtidigt ges en ungdom från Saltsjöbaden möjlighet att studera utomlands. Klubben ger även bidrag till aktiviteter på äldreboendet Sjötäppan i Saltsjöbaden. Klubben har också fattat beslut om ett nytt projekt ”Rädda Östersjön”, där vi ska samarbeta med ett antal andra klubbar i Sverige och Finland.

RI-presidenten, 540 guvernörer och 34000 klubbpresidenter byts ut varje år, vilket är en unik ledarskapsmodell. Under mitt år som President har jag ambitionen att tillsammans med styrelsen fortsätta utveckla Rotary Saltsjöbaden samtidigt som vi behåller den goda stämningen i klubben. Föredragen ska fortsatt hålla högsta kvalitet. Med dessa komponenter är jag övertygad om att vi kan attrahera fler att bli medlemmar i vår klubb. Och då kan vi tillsammans göra ännu mer nytta: ”Service Above Self”.