PRESIDENT: Arne Magnusson

Rotary Saltsjöbaden firar 50-årsjubileum 5 mars 2019. Klubben består av drygt 40 medlemmar med en tredjedel kvinnor. Presidentskapet växlar mellan män och kvinnor. Vi träffas varannan fredag morgon på café Sweet and Pure i Saltsjöbadens centrum, äter frukost, nätverkar och lyssnar på lärorika, samhällsengagerande föredrag.

Rotary är ett internationellt yrkesnätverk för människor med ett socialt engagemang. Rotary finns i de flesta av världens länder med ca 34000 klubbar och ca1,2 milj medlemmar. Jag uppmanar medlemmarna att även besöka andra klubbar också i andra länder. Man är alltid välkommen och träffar många spännande människor.

Rotary Internationals president i år är Barry Rassin som har som motto ”Be the Inspiration”, dvs i arbetet för en bättre värld. Rotarys fokusområden är Förebyggande och behandling av sjukdomar, Fred och förebyggande av konflikter, Vatten och sanitet, Grundläggande utbildning, Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling. Arbetet bedrivs dels som internationella projekt dels som lokala projekt i klubbarnas närområden och givetvis är förutsättningarna radikalt olika i världens länder. Rotary Saltsjöbaden har speciellt stöttat projektet Polio Plus som omfattar vaccination av barn och utrotande av polio i världen.

Rotary Saltsjöbaden bedriver verksamheter i närområdet. Den främsta är att stödja Skota Hem, stiftelsen som bedriver segling för funktionsnedsatta, även deltagare med grava handikapp. Detta görs genom att arrangera Sjöloppis i maj som engagerar de flesta medlemmarna i olika funktioner. Vi deltar också i ett mentorsprogram tillsammans med Nacka kommun för att hjälpa nyanlända att integreras i det svenska arbetslivet. Vi deltar i Rotarys ungdomsutbyte genom att vara värdklubb för en svensk ungdom som studerar ett gymnasieår i utlandet och tar emot en gymnasist som studerar ett år i Sverige. Klubben ger även bidrag till aktiviteter på äldreboendet Sjötäppan i Saltsjöbaden.

RI-presidenten, 540 guvenörer och 34000 klubbpresidenter byts ut varje år, en unik ledarskapsmodell. Vi som byts ut varje år är väldigt tacksamma för de fleråriga insatser som de övriga medlemmarna i styrelsen gör.

Jag flyttade till Saltsjöbaden för lite mer är två år sedan. Jag kommer från Göteborg där jag varit medlem i Rotary i 25 år. Jag besökte Rotary Saltsjöbaden och fann en klubb med fin sammanhållning och stort engagemang. Under mitt år som sekreterare har jag fått god inblick i styrelsens arbete. Jag ser fram emot mitt presidentår – Vi skall fortsätta i samma anda och engagera nya medlemmar.

Arne Magnusson 2